Договір і гарантія

Публічний договір купівлі-продажу товару в Інтернет-магазині «KONSTANTA»

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними й офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару , а також інформації, що міститься на сайті Інтернет-магазину «KONSTANTA» : http://www.constanta.ua/ (далі - Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним особам, так і юридичним особам (далі - Покупець) з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах указ анного Публічного договору купівлі-продажу товару.

1. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Інтернет-магазин «KONSTANTA» - веб-сторінка http://www.constanta.ua/.

1.2. Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які воно реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на Сайті інформації про товар. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

1.3. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України надані пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.4. Оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті

1.5. Акцепт - надання Покупцем повного і безумовного згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним з нижче вказаних способів:

 • 1.5.1. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, розміщений на Сайті;
 • 1.5.2. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару по фізичній адресою Продавця, який вказаний на Сайті;
 • 1.5.3. шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, які вказані на Сайті;
 • 1.5.4. шляхом відправлення Покупцем за допомогою системи, розміщеної на Сайті, Замовлення на Товар;
 • 1.5.5. усного замовлення Товару по телефону або в офісі Інтернет-магазину «KONSTANTA».

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

1.6. Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом.

1.7. Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцеві в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на платних або безкоштовних умовах.

1.8. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

 • 1.8.1. недолік взагалі не може бути усунутий;
 • 1.8.2. усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;
 • 1.8.3. недолік робить Товар істотно іншим, ніж передбачено Публічним договором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.

2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомиться з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо Товару, порядком розірвання даного Договору.

2.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристиками матеріалу, з якого Товар проведений і з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

2.5. У разі письмової вимоги Покупця даний Договір може бути роздрукований і підписаний Сторонами.

2.6. У разі відмови Покупця від Товару, який виготовляється або виготовлений за індивідуальним замовленням Продавцем або іншою особою, оплачені грошові кошти з цього замовлення Покупцеві не повертаються.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару відповідно до встановленого прейскурантом.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена у виставленому рахунку.

3.4. Ціни, зазначені на Сайті, можуть носити ознайомлювальний характер, наприклад, у разі розміщення замовлення на індивідуальне виготовлення Товару.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ І ПОСТАВКИ ТОВАРУ

4.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються в національній валюті України одним із зазначених способів:

4.1.1 шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківськими реквізитами, вказаними в рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;

 • - безготівковим через будь-який банк згідно виписаного рахунку-фактури;
 • - готівкою або через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» або Ibox;
 • - оплата через Приват24.

4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.3. Покупець зобов'язується оплатити 100 (сто)% вартості Товару в день доставки згідно п.п. 4.9. Договору Товару в разі наявності замовленого Товару на складі Продавця.

4.4. У разі відсутності Товару на складі у Продавця оплата Товару здійснюється наступним чином:

 • 4.4.1. Покупець зобов'язується оплатити до 50 (п'ятдесяти)% вартості Товару протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту Замовлення;
 • 4.4.2. Покупець зобов'язується оплатити вартість товару за винятком суми, зазначеної в п. 4.4.1., Не пізніше дня доставки

4.5. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, співробітники інтернет магазину і / або кур'єр, і / або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

4.6. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право неподання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи по їх усунення з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.7. Товари гарантуються і надаються тільки за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100 (сто)% вартості замовленого Товару згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення.

4.8. Поставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка».

4.9. Доставка замовленого Товару здійснюється наступними способами:

 • 4.9.1. Продавцем з умовою збільшення вартості Товару на вартість доставки (до під'їзду будинку);
 • 4.9.2. кур'єрською або експедиторської службою за рахунок Покупця;
 • 4.9.3. службою Української залізниці з умовою збільшення вартості Товару на вартість доставки;
 • 4.9.4. Покупцем зі складу Продавця;
 • 4.9.5. інший експедиторської службою за рахунок Покупця.

4.10. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

4.11. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторської службою, або службою Української залізниці відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська або експедиторська служба, або служба Української залізниці.

4.12. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі наявності Товару на складі у Продавця.

4.13. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю протягом 45 (сорока п'яти) робочих днів з моменту отримання попередньої оплати Товару в порядку, передбаченому Публічним договором, в разі відсутності Товару на складі у Продавця.